2006/Aug/09

พระศิวะ องค์ตรีมูรติ

คาถาอัญเชิญพระศิวะ

โอม นะมัสศิวายะ
จะ นะมัสศิวารายะ
จำเปนะ เคารา นะสีธะ กายายะ
ตันตะ ปูระณะ กาวะนะสิ จะ กายอ
นะมัสศิวารายะ ยะยอ กัตตุกะรี
คิกากัง คะมะติ จัตติตา ยอเนสิ
สะกุลธะรา ยายะ นะมัสศิวาระยะ
อาระคัม สัมปุญญะยัม สีวิรุธ
ตะรัยยะเก มะเหยเต

โอม นะโม อิศศะราเม
ศิวะเทวัญ จะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ นะโม อิศศะราเม
ศิวะเทวัญ จะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ นะโม อิศศะราเม
ศิวะเทวัญ จะ ภะวันตุเม *

โอม นะมัส สิวายะ
จำเป นะเคารา นะสีระกายายะ
กัตตะปูระณะ กาวะนะสี จะกายอ
นะมัสสิ วายะยายะ จะนะมัสสิ วายะยอ
กัตุกรี คิกากัง คะมะติวัตติตายายะ
มะมิกุณธะลายอ นะมัสสิวายายะ จะนะมัสสิวายา
อะระคัม สัมปุญญัม สีวิรุส
ตะไรยยะเก กาเม จะมะเหยะเต

ปฐมบท

ตรีมูรติ หรือผู้เป็นเจ้าทั้งสาม ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งนิรันดร์นั้น เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งจะมีตัวอักษร 3 ตัว อันศักดิ์สิทธิ์ที่ เรียกเรียกกันว่า "โอม"
อักษรศักดิ์สิทธิ์ "โอม" นั้นประกอบด้วยอักษร 3 ตัวคือ

อะ
หมายถึง พระวิษณุหรือพระนารายณ์
อุ
หมายถึง พระอิศวรหรือพระนารายณ์
มะ
หมายถึง พระพรหม

พยางค์ศักดิ์สิทธิ์คำว่า "โอม" นี้ มักจะเขียนเป็นอักษรเทวนาครี ซึ่งได้บ่งบอกถึงตรีมูรติหรือ 3 มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาฮินดู

ในคัมภีร์ของพราหมณ์นั้น กล่าวถึงพระศิวะว่าทรงเป็นมหาเทพซึ่งมีผู้นิยมนับถือบูชากันแพร่หลายและกว้างขวางมากกว่าเทพองค์อื่น ๆ

กำเนิดของพระศิวะนั้น ปรากฏ เป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคดังนี้

ยุคพระเวท
เรื่องก็มีอยู่ว่าพระพรหมนั้นเกิดความรำคาญอกรำคาญใจเป็นอย่างยิ่งนักที่พระเสโทหรือเหงื่อผลุดซึมทั่วพระวรกายและยังไหลรินย้อยลงทั่วบริเวณพระพักตร์อีกด้วย ในวันอันร้อนอ้าวเช่นนั่น พระพรหมทรงบำเพ็ญภาวนา เพิ่มตบะบารมีให้แกร่งกล้าอย่างมุ่งมั่นเมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเหงื่อเช่นนั้นก็จึงได้นำเอาไม้ไปขูด ๆที่บริเวณพระขนงหรือคิ้ว โดยมิได้ระมัดระวังองค์นัก คมของไม้นั้นจึงได้บาดบริเวณพระขนงของพระองค์จนกระทั่งปรากฏพระโลหิตผลุดซึมออกมาและหยาดหยดลงบนกองเพลิงเบื้องหน้าของพระองค์นั้นเอง

ทันทีที่พระโลหิตหยาดหยดลงในเปลวเพลิงก็พลันเกิดเป็นเทพบุตรองค์หนึ่ง จุติขึ้นมาในเปลวเพลิงนั้น ทันทีที่ถือกำเนิดขึ้นมาเบื้องหน้าพระองค์เทพบุตรผู้งดงามองค์นี้ก็ได้ร้องไห้ พลางขอให้พระองค์ประทานชื่อให้แก่ตน ซึ่งพระพรหมได้ประทานชื่อให้ถึง 8 ชื่อ ด้วยกันดังนี้

ภพ สรรพ ปศุบดี อุดรเทพ มหาเทพ รุทร อิศาล อะศะนิ

หลังจากนั้นเทพองค์นี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับถือของมนุษย์ทั่วไป โดยส่วนใหญ่แล้วบรรดามวลมนุษย์จะนับถือบูชาเทพบุตรองค์นี้ในนามของพระรุทรอันเป็นชื่อ ๆหนึ่งใน 8ชื่อนี้ ซึ่งนามรุทรนี้มีความหมายแปลได้ว่า ร้องไห้ แต่สำหรับชื่ออื่น ๆ อีก7 ชื่อนั้นยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าไรนัก

ว่ากันว่าพระรุทรเทพบุตรที่มีชื่ออันแปลว่าร้องไห้นี้เป็นมหาเทพที่มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีอำนาจบารมีค่อนข้างสูงนักในยุคพระเวทนี้ และยังเป็นเทพที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามนิยมนับถือบูชากันอย่างจริงจังทั่วไปโดยนับถือให้พระรุทรเป็นเทพผู้ทำลายล้าง คือทำลายสิ่งที่เลวร้ายให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หรือหมายถึงการทำลายสิ่งเลวให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นใหม่


ยุคมหากาพย์ มหาภารตะ
ในยุคนี้มีความเชื่อกันในเรื่องกำเนิดพระศิวะว่า พระองค์นั้นทรงจุติออกมาจากพระนลาฏ หรือหน้าผากของพระพรหมจึงเท่ากับว่าพระศิวะก็เป็นพระโอรสองค์หนึ่งของพระองค์มหาเทพ

ยุคไตรเภท
คัมภีร์ในยุคนี้ได้บันทึกถึงกำเนิดพระศิวะว่า ทรงประสูติจากพระนางสุรภี และพระบิดาก็คือพระกัศยปะเทพบิดร

คัมภีร์พรหมมานัส
พระศิวะเป็นเทพที่กำเนิดจากพระประชาบดีมิได้เกิดจากพระโลหิตของพระพรหมดังเช่นที่มีการกล่าวไว้ในยุคพระเวท ครั้นเมื่อทรงจุติขึ้นมาแล้วเทพประชาบดีก็ถามพระโอรสว่า เหตุไฉนจึงร่ำไห้โศกาอาดูรตลอดเวลา
พระรุทรหรือเทพบุตรโอรสของพระประชาบดีที่กำลังร่ำไห้อยู่นั้น จึงได้ทูลตอบว่า เพราะว่าพระบิดาไม่ได้ตั้งชื่อให้เมื่อไม่มีชื่อก็จึงเสียใจร้องไห้เช่นนั้น พระประชาบดีจึงได้ตั้งชื่อให้โอรสองค์นี้ว่า พระรุทรซึ่งหมายถึงการร้องไห้ และพระรุทรองค์นี้ในคัมภีร์พรหมนัสได้กล่าวไว้ว่า น่าจะหมายถึงองค์ศิวะนั่นเอง

ในคัมภีร์โบราณที่ปรากฏอยู่ในหอวชิรญาณได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาการกำเนิดของพระศิวะไว้ว่าเมื่อโลกได้ถูกเผาด้วยไฟบรรลัยกัลป์จนพินาศโดยสิ้นแล้วนั้น ได้มีคัมภีร์พระเวทและพระธรรมบังเกิดขึ้นและเมื่อพระเวทกับพระธรรมมาประชุมรวมกันจึงได้บังเกิดเป็นมหาเทพองค์หนึ่งคือ พระปรเมศวร ในคัมภีร์นี้อธิบายการกำเนิดของพระศิวะว่าทรงสร้างพระองค์ขึ้นมาเอง หลังจากการทำลายล้างโลกโดยที่มิได้เป็นโอรสหรือจุติมาจากการนิรมิตรสร้างสรรค์ของมหาเทพองค์ใด

จากผู้รวบรวม
ชิตสกนธ์ เตชะธนาลัย

ที่มา http://www.geocities.com/thaiganesh/s03.html

ปล..พอดีเมื่อวันอังคารเราไปไหว้พระศิวะมาค่ะที่ทำงานนะ ก็เลยมาหาใน google อ่าน เจอบทความในเวบ geocities นี้น่าสนใจดีค่ะ พระศิวะริมน้ำเจ้าพระยาท่านจะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าพระพักตร์ท่าน ทุกวันพระเลย ^ ^ กิ้วๆ

Comment

Comment:

Tweet


ลูกขอนมัสการองค์ศิวะ
#23 by (125.26.56.93) At 2010-03-02 08:08,
ใครรู้บ้างว่าใบไม้ที่ติดบนผมพระศิวะคือใบอะไร
#22 by fah (202.149.25.235) At 2010-02-21 23:05,
อยากเจอศิวะเชิญตามที๋อยู๋
#21 by ศิวะนะมะสิงหะมหามายา (58.9.94.80) At 2009-08-11 20:12,
#20 by (58.9.101.180) At 2009-08-11 20:03,
โอม นมัสศิวายะ
#19 by สาวก พระสิวะ (58.9.200.100) At 2009-07-06 10:57,
ชอบบูชาพระศิวะค่ะ
#18 by (210.1.5.91) At 2009-05-18 12:34,
ไหว้พระศิวะที่ไหนบ้างคะ อยากรู้จัง
#17 by (203.185.69.73) At 2009-05-16 16:35,
นายเจ คนนะครับเป็นแค่ส่วนเดียวของธรรมชาติอย่าคิดว่าคนคือทุกสิ่งนะครับ คนก็แค่สัตว์ชั้นพรม
#16 by อวตาร (124.120.173.79) At 2009-02-10 22:28,
นายเจ คนนะครับเป็นแค่ส่วนเดียวของธรรมชาติอย่าคิดว่าคนคือทุกสิ่งนะครับ คนก็แค่สัตว์ชั้นพรม
#15 by อวตาร (124.120.173.79) At 2009-02-10 22:28,
เทอเป็นใครสนใจพระศิวะทำไม
ศรีวะ แปลว่าไร ช่วยตอบที
#14 by อวตาร (124.120.173.79) At 2009-02-10 22:25,
ต้นกำเนิดเกิดจากคน
#13 by เจ (124.121.99.249) At 2009-01-16 22:11,
เชิญบูชารูปหล่อองค์พระแม่กาลีเนื้อไฟเบอกาล์ความสูงโดยประมาณ180ซม.ชมตัวอย่างได้ที่ www.be2hand.com/scripts/view.phpprod_id=371507 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0863936618 อ. สิทธิเดช
#12 by สิทธิเดช (58.9.108.119) At 2008-10-18 20:39,
อยากรู้อะไรบ้างล่ะ ผู้เดินตาม เราจะบอกเจ้าแค่ตำตอบเดียว shiwaeye@hotmail.com
#11 by อวตาร (58.8.140.82) At 2008-08-06 16:04,
รบกวนส่งภาพพระศิวะ
กับพระขันธ์กุมารมาให้ได้เปล่าค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะquestion
#10 by พรหม (222.123.132.110) At 2008-03-16 20:01,
ชอบพระศิวะ
#9 by mue_zaa (125.26.82.58) At 2008-03-04 15:18,
พระศิวะจงเจริญ
#8 by อดิศักดิ์ ชุ่มมงคล (125.24.173.133) At 2007-12-18 15:33,
พี่คาบมีประวัติความเป็นมาไหมครับsad smile
#7 by เด็กมาทำงานงงตึบ (117.47.169.79) At 2007-11-28 19:31,
kililiuydkulioliy,ki/oioiio;o;
#6 by kioipiili (61.7.190.121) At 2007-08-13 10:17,
Google is the best search engine
#5 by ljjlfXcg (85.255.114.131) At 2007-03-02 20:20,
ความรู้มากมายนัก....

Bb...... บ้า
#4 by 2DayS aGo KiD (124.120.25.223) At 2006-08-10 23:10,
ความรู้มากมายนัก
#3 by Bb At 2006-08-10 13:58,
เงียบ ....... มีคนชอบเรื่องนี้น้อยเนอะ

เคยไปค่ะ ไหว้ทุกวันอังคาร วันพฤหัส แต่เด๋วนี้ไหว้ที่บ้านแล้วหละ ฝนตก
อืม บูชา ร.๕ เหมือนกัน ท่านเกิดวันอังคาร ค่ะ
#2 by เจ้าของ blog (58.8.19.198) At 2006-08-10 08:56,
พี่นู๋ก็ชอบมากเลยเรื่องแบบนี้อะคะ

เราไปกันได้ แต่ตอนนี้ทุกวันอังคาร

กลางคืนนู๋ไปไหว้ พระปิยมหาราช

ที่พระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร

อยากไปอะเปล่า เขาว่ากันว่าถ้าไปไหว้

ต้องไปวันอังคาร ตอนกลางคืนด้วย

จะศักดิ์สิทธิ
#1 by ๏~ G♥J ~๏ At 2006-08-09 18:04,